Home Cattery Cats Kittens Gallery News Links

Useful links:


CFA The Cat Fanciers' Association Inc. - jedna z najstarszych organizacji felinologicznych na świecie.
FIFE - Federation Internationale Feline
- międzynarodowa federacja felinologiczna.
Planeta Persja - portal informacyjny kotów perskich. Zawiera informacje
o standardzie rasy, genetyce
i umaszczeniu kotów.
Polski Klub Kota Perskiego Libera
- zrzesza hodowców kotów Perskich i Egzotycznych. Zajmuje się promocją i popularyzacją rasy.
KLub Kotów Perskich i Egzotycznych Per Feline - zajmuje się popularyzacją kotów perskich. Za cel stawia sobie upowszechnianie informacji o rasie oraz wspieranie początkujących hodowców.
FPL - Felis Polonia - członek FIFE.
Stowarzyszenie Miłośników Kotów Jedynka - członek FPL.
Magazyn Kot - miesiecznik felinologiczny.

Let's exchange banners!:Please place your banner!


This part of our website is currently under construction, sorry...